Хто є хто: назви родинних зв’язків у сім’ї

29788

Рід – це сукупність осіб в різних історичних епохах, що походять від одного пращура за головною лінією. Родинний клан – сукупність всіх родичів за жіночими і чоловічими лініями, кровних і посвоячених, що живуть в один історичний час.

 

Прямі кровні родичі: батьки, діти, діди, онуки

Батьки – батько й мати щодо своїх дітей.
Батько, тато, татусь, неньо, Ґеґьо, – чоловік щодо своїх дітей.
По-батькові – складова частина власного імені людини, що вказує на ім’я батька.
Мати, мама, неня, ненька, матінка, мамця, матуся, мамуся – жінка щодо дитини, яку народила.
Син, синок, синочок – особа чоловічої статі щодо своїх батьків.
Дочка, доня, доця, донечка – особа жіночої статі щодо своїх батьків.
Внук, онук (внучка, онука) – син (дочка) сина або дочки.
Баба, бабуся, бабця, бабуня – батькова або материна мати.
Дід, дідусь, дідуньо, дідо – батьків або материн батько.
Дідівщина, дідизна, діднина – спадщина від діда.
Прабаба – мати батькової або материної мами.
Прадід – батько діда (батькового або материного батька).
Прапрабаба – мати прабаби.
Прапрадід – батько прадіда (батькового або материного діда).

Непрямі кровні родичі: брати, сестри, дядьки, тітки

Брат, братик, братусь, Братчик, братунь – кожен із синів відносно інших дітей тих же батьків.
Сестра, сестриця,сестричка, сеструня – кожна з дочок відносно інших дітей тих же батьків.
Дядько, дядя, дядьо – брат батька або матері.
Тітка, тьотя, тета – сестра батька або матері.
Стрий – дядько по батькові, брат батька.
Стрийна – дружина батькового брата (дружина стрия).
Вуйко, вуй – дядько по матері, брат матері, чоловік тети.
Вуйна – тітка, дружина батькового чи материного брата (дружина вуйка).
Племінник, небіж, небож – син брата або сестри.
Племінниця, небога – дочка брата або сестри.
Братанець, братич – племінник по братові, небіж.
Братаниця – племінниця по братові, небога.
Сестринець, сестрин – племінник, син сестри.
Сестриця, сестриниця, сестринка – племінниця, дочка сестри.

Двоюрідні кровні родичі: двоюрідні брати і сестри

Двоюрідні, перевершні – родинний зв’язок по дідови або бабі з дітьми їхніх синів і дочок.
Двоюрідний брат (сестра), брат (сестра) у перших – син (дочка) дядька або тітки.
Двоюрідний прадід – брат прадіда.
Вуйчаник – син дядька по матері, двоюрідний брат.
Троюрідні – родинний зв’язок по прадідови або прабабі з онуками їхніх синів і дочок.
Брат (сестра) троюрідний, брат (сестра) у других – син (дочка) двоюрідного дядька або тітки.
Внучатий племінник (племінниця) – син (дочка) племінника або племінниці відносно дядька або тітки; онук брата, сестри.
[ред.] Неповнорідні кровні родичі: брати, сестри, батьки
Повнорідні сини (дочки), брати (сестри) – мають одних батьків.
Неповнорідні сини (дочки), брати (сестри) – мають одну матір або батька.
Однокровні, єдинокровні сини (дочки), брати (сестри) – мають спільного батька, але різних матерів.
Одноутробні сини (дочки), брати (сестри) – мають спільну матір, але різних батьків.
Батьки (діти) нерідні – ті, що не перебувають у кровних родинних зв’язках із дітьми (з кимось із батьків).

Посвоячення: чоловік, дружина, свати

Наречені – майбутні чоловік і дружина.
Дружина – заміжня жінка відносно свого чоловіка.
Чоловік – одружений чоловік відносно своєї дружини.
Удова, вдова – жінка, що не вийшла заміж вдруге по смерті чоловіка.
Удівець, вдівець – чоловік, що е одружився по смерті дружини.
Батьки (діти) нерідні – ті, що не перебувають у кровних родинних зв’язках із дітьми (з кимось із батьків).
Вітчим – инший чоловік матері, не батько; нерідний батько.
Мачуха – инша дружина батька, не мати; нерідна мати.
Пасинок, пасерб – нерідний син одного з батьків, рідний иншому.
Пасербиця – нерідна дочка одного з батьків, рідна иншому.
Зведенята, зведеники – брати і сестри, що мають різних батьків.
Зведений брат (сестра) – син (дочка) мачухи або вітчима.
Свати – батьки молодят та їх родичі відносно одне одного.
Свекор – батько чоловіка.
Свекруха – мати чоловіка.
Тесть – батько дружини.
Теща – мати дружини.
Зять – чоловік дочки, сестри, зовиці.
Невістка – дружина сина.
Дівер – брат чоловіка.
Шурин – брат дружини.
Своячка – сестра дружини.
Золовка, зовиця – сестра чоловіка, інколи дружина брата.
Братова – дружина брата.
Дядина – дружина дядька.
Свояки (двоюрідні свояки) – чоловіки, одружені на двох (двоюрідних) сестрах; свояк – чоловік сестри дружини.

Духовна спорідненість: куми, хрещеники

Хресний батько (мати) – людина, що приймає на себе відповідальність перед Господом за дитину під час її хрещення.
Нанашко (нанашка) – Хресний батько (мати)
Хрещеник (хрещениця, похресник), хресник (хресниця, похресниця) – дитина відносно своїх хресних батьків.
Куми (кум, кума) – хресні батько й мати між собою.
Хресний брат (сестра) – син (дочка) хресного батька.
Дід хресний – батько хресного батька.
НазвАний брат (сестра), брат (сестра) по хресту – люди, що обмінялися натільними хрестиками.
Названа дочка, син (всиновлена дитина) – нерідна дитина, яку вдочерили (всиновили).
Названі батьки (мати, батько) – люди, що всиновили (вдочерили) дитину.
Молочна мати – кормилиця, та, що годувала немовля молоком.
Посажені, ряжені батьки (мати, батько) – люди, що виступають замість рідних батьків на весіллі.

– Культурно-історичний портал “Спадщина Предків”


Додавайте "Україна Неймовірна" у свої джерела Google Новини