Львівські книжкові ілюстратори отримали престижну премію

1095

Книги твор­чої май­стер­ні «Аґраф­ка» пе­ремог­ли на Бо­лонській книж­ковій яр­марці.

Книги «Го­лос­но, ти­хо, по­шеп­ки» і «Я так ба­чу» львівської майстерні «Аґраф­ка» пе­ремог­ли в номінації нон-фікшн для дітей на Bologna Children’s Book Fair. Про це повідомляє Platfor.ma.


«Ви­дав­ниц­тва з усь­ого світу пред­ста­вили по­над 1000 най­ме­нувань та 116 циф­ро­вих про­ектів, і вибір був ду­же склад­ним: кни­ги та прог­ра­ми за­хоп­лю­вали й пе­реко­нали на­ших журі у своїй красі, сміли­вості й інно­вацій­ності», – зазначили ор­ганіза­тори премії.

Болонська книжкова ярмарка в 55-й раз прой­де в Італії. Премія цієї ор­ганізації вва­жаєть­ся однієї із най­прес­тижніших у га­лузі ди­тячої літе­рату­ри в світі. Офіцій­не на­город­ження відбу­деть­ся під час са­мого яр­марку, який ць­ого ро­ку прой­де 26-29 бе­рез­ня.

Нагадаємо, раніше книга «Війна, що змінила Рондо» творчої майстерні «Аґрафка» увійшла до одного з найпрестижніших світових книжкових каталогів – «Білі круки». Згодом нагороди отримали їх книги «Голосно, тихо, пошепки» та «Франко від А до Я» на Бієнале художньої Ілюстрації у Братиславі. Також в 2016 році на Франкфуртському книжковому ярмарку були відзначені книги, що створювались за участі ілюстраторів.

Додавайте "Україна Неймовірна" у свої джерела Google Новини